Paren 40 let Naxogus v Stambule Vixodec iz Ukraini Ichet rabotu oxranika uborchika moychika posudi gelatelno s progivaniem budu priznatelen za predlogeniya pichite na pochtu           gosha_igor_1976@inbox.ru